opis

MIĘDZYNARODOWY TYDZIEŃ FACYLITACJI 2017
RÓŻNE OBLICZA i ZASTOSOWANIE FACYLITACJI W BIZNESIE 19-20.10.2017

19-10-2017 czwartek

9:30 – 9:45 Wprowadzenie do programu w ramach Międzynarodowych Dni Facylitacji 2017 Maria Kołodziejczyk
i Dariusz Paluch
9:45 – 11:15 Ja czyli facylitator

 

 

 

Maria Kołodziejczyk Co cechuje dobrych facylitatorów? Jaki repertuar cech i umiejętności pozwoli mi wejść w tą rolę bez większych turbulencji? Czy jest pewien profil dobrego facylitatora, do którego możemy się „przymierzyć”?

Jeśli zastanawiasz się nad facylitacyjnym podejściem do pracy z grupami tu będzie czas na trochę wiedzy, nieco doświadczeń i na refleksję. Co warto w sobie rozwijać, a na czym mogę budować?

Zapraszam do myślenia, działania i odczuwania z całym dobrodziejstwem subiektywizmu i różnic indywidualnych

 

11:15-11:30 Przerwa kawowa
11:30-15:45 Facylitacja Unplugged

 

 

 

 

Grupa: 25 osób

Katarzyna Ziemba

 

Czy zastanawialiście się kiedyś co decyduje o tym, że spotkanie jest produktywne? Jak stworzyć na spotkaniach takie środowisko, aby ludzie szczerze wyrażali swoje opinie? I jak do tego wszystkiego pasuje rola facylitatora? Żeby odpowiedzieć sobie na te pytania, w ramach warsztatu przyjrzymy się roli facylitatora – jakie kompetencje i cechy powinien posiadać, oraz za co jest odpowiedzialny. Dowiemy się również co należy brać pod uwagę przy projektowaniu agendy, jak angażować grupę oraz jakimi technikami najlepiej ją wspierać w podejmowaniu decyzji. Na warsztaty zapraszam wszystkich, szczególnie te osoby, które mają dosyć korporacyjnych spotkań;) Wiedza zdobyta na warsztatach przyda się Wam niezależnie od tego, czy chcecie związać się zawodowo z facylitacją, czy nie, bo będziecie mogli wspierać produktywne spotkania jako uczestnicy
15:45-16:00 Przerwa kawowa
16:00 – 18:30 Open Space Technology. Czyli o tym, jak skutecznie pracować z dużymi grupami i całymi organizacjami

 

Grupa: 25 osób

Sylwia Myszka – Szyszka W pierwszej części warsztatów uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć na sobie metody Open Space Technology (OST), która pozwala na pracę z grupami od 30 do nawet tysiąca osób (i więcej). W drugiej zajmiemy się omówieniem, kiedy można zastosować OST i jakie warunki muszą być spełnione, aby praca była efektywna.

20-10-2017 piątek

9:30 – 9:45 Wprowadzenie do II dnia Międzynarodowych Dni Facylitacji 2017 Dariusz Paluch
9:45 – 12:00 Trudne sytuacje w pracy z grupą – rozwiązania w stylu facylitacji.

 

 

 

Grupa: 15 osób

Dariusz Paluch Zapraszam na warsztat w trakcie, którego będzie możliwość szczegółowej analizy i refleksji nad własnymi trudnymi w sytuacjami w pracy z ludźmi. Przepracujemy kilka casów, poznacie metodę grupowej superwizji i metody pomocy samemu sobie. Przedstawię narzędzia interwencji facylitatora, ale jakie według mnie można stosować niezależnie czy występuje się w roli facylitatora czy menedżera czy prowadzącego spotkanie.

Warsztat może być pomocny każdemu kto pracuje regularnie z grupami, czyli dla menedżerów, trenerów, osób będących w roli prowadzącego spotkania lub warsztaty.

 

12:00-12:15 Przerwa kawowa
12:15-14:15 Metody kreatywne w facylitacji

 

Grupa: 25 osób

Katarzyna Romanowicz Wiele metod kreatywnych świetnie sprawdza się w pracy facylitacyjnej, szczególnie takiej, gdzie zadaniem facylitowanej grupy jest stworzenie spójnej koncepcji lub nowego pomysłu. W trakcie warsztatu przećwiczymy metodę polegającą na pracy z metaforą, przedyskutujemy także zastosowanie takich metod i wdrażania rezultatów pracy.

 

14:15-14:30 Przerwa kanapkowa
14:45-15:15 Jedno z kluczowych spotkań w Scrumie – Retrospektywy – różne sposoby, przeprowadzenia tego spotkania.

 

Grupa: 25 osób

Dominik Juszczyk

 

W każdym sprincie (od tygodnia do 4 tygodni) zespół spotyka się i rozmawia o tym co stało się w tym okresie. Główny cel to aby na podstawie doświadczeń zespołu optymalizować sposób pracy w następnych sprintach. Spotkanie to jest kluczowe z punktu widzenia pracy zespołu i wymaga doświadczenia aby go dobrze przeprowadzić.

 

15:15-15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 17:30 Facylitacja wizualnie

 

Grupa: 25 osób

Agnieszka Kotucz Na tym warsztacie chciałabym podzielić się doświadczeniami w wykorzystywaniu różnorodnych metod wizualizowania efektów pracy na sesjach/ warsztatach. W jaki sposób mogą one pomoc w wychowywaniu rozwiązań porządkowaniu rozumienia budowaniu zaangażowania. Na warsztat zapraszam każdego kto chce uczynić swoje spotkania bardziej angażującymi i efektywnym.