Oscary Facylitacji

Oscary Facylitacji

CARL ROGERS

Znany przede wszystkim jako przedstawiciel psychologii humanistycznej i twórca psychoterapii zorientowanej na klienta. My jednak cenimy go najbardziej za jego wkład w rozwój facylitacji.

Według Rogera każdy człowiek z natury jest dobry, unikalny i ma w sobie potencjał do samorozwoju.

Bazując na wieloletnim doświadczeniu jako Facylitator, twierdził, że każda grupa jest organizmem, który sam najlepiej wie czego mu potrzeba, dlatego tak ważne jest pełne zaufanie do grupy i procesu. Wierzył, że brak struktury i zrelaksowanie działa uwalniająco. Bardziej niż na przebieg zdarzeń Roger zwracał uwagę na to, co konkretne doświadczenie znaczy dla jednostki. Warunkami sprzyjającymi rozwojowi w grupie według Rogera jest postawa Facylitatora opierająca się na: empatii, autentyczności i bezwarunkowej akceptacji.  W pracy z grupą starał się unikać interpretacji: „Interpretacja przyczyn cudzego zachowania nigdy nie będzie niczym więcej poza zgadywanką”.

Więcej o Carlu Rogersie i jego założeniach możecie dowiedzieć się z artykułu: http://szkola-facylitacji.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/Czlowiek_w_centrum.pdf:  

Najsłynniejsze prace:

  • O stawaniu się osobą / On Becoming a Person: A Therapist’s View of Psychotherapy
  • Freedom to Learn: A View of What Education Might Become
  • Sposób bycia – A Way of Being
  • Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe On Becoming an Effective Teacher—Person-centered Teaching, Psychology, Philosophy, and Dialogues with Carl R. Rogers and Harold Lyon. (2013)

JOHN HERON

Facylitator, trener grup w zakresie zespołowego doradztwa, pionier badań w dziennie nauk społecznych, założyciel i dyrektor badań nad potencjałem ludzkim, autor podręcznika o Facylitacji (The Complete Facilitator’s Handbook).

Tworząc program Szkoły Facylitacji, założenia i filozofia Johna Herona była nam szczególnie bliska. Autentyczność w byciu z grupą, koncentracja na procesie grupowym, emocjach i potrzebach uczestników, a jednocześnie dbanie o strukturę i narzędzia, dające poczucie bezpieczeństwa.

Według Herona działania Facylitatora, powinny być zależne od aktualnych potrzeb i etapu rozwoju grupy. W bardzo obrazowy sposób przedstawił stadia dynamiki grupowej, które podzielił na: zimę (stadium defensywne); wiosnę (przejście przez defensywność), lato (stadium zachowań autentycznych) i jesień (zamknięcie). 
John Heron podzielił działania Facylitatora na trzy tryby: hierarchiczny, kooperacyjny i autonomiczny. Style te są zależne między innymi od czasu trwania spotkania, etapu rozwoju grupy, potrzeb grupy i celu spotkania.

Więcej o Heronie możecie poczytać tutaj: http://szkola-facylitacji.com.pl/wp-content/uploads/2016/11/94bba6af552d429b37c7f52e30bca303.pdf