terminy

TERMINY XI EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

5-7 marca 2020

MODUŁ II

2-4 kwietnia 2020

MODUŁ III

7-9 maja 2020