terminy

TERMINY X EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

26-28 września 2019

MODUŁ II

24-26 października 2019

MODUŁ III

21-23 listopada 2019

TERMINY SZKOŁY FACYLITACJI W POZNANIU

MODUŁ I

8-10 sierpnia 2019

MODUŁ II

5-7 września 2019

MODUŁ III

3-5 października 2019