terminy

TERMINY VI EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

5-6-7.04.2018

godz: 10:30-19:30

MODUŁ II

10-11-12.05.2018

godz: 9:00-18:00

MODUŁ III

7-8-9.06.2018

godz: 9:00-15:30