terminy

TERMINY XI EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

5-7 marca 2020

MODUŁ II

2-4 kwietnia 2020

MODUŁ III

7-9 maja 2020

TERMINY XII EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI (WARSZAWA)

MODUŁ I

23-24-25 kwietnia 2020

MODUŁ II

21-22-23 maja 2020

MODUŁ III

18-19-20 czerwca 2020