terminy

TERMINY VIII EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

27-28-29 września 2018

MODUŁ II

25-26-27 października 2018

MODUŁ III

15-16-17 listopada 2018