terminy

TERMINY VI EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

5-6-7.04.2018

MODUŁ II

10-11-12.05.2018

 

MODUŁ III

7-8-9.06.2018