terminy

TERMINY IX EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

14-16 marca 2019

MODUŁ II

11-13 kwietnia 2019

MODUŁ III

16-18 maja 2019