terminy

TERMINY X EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

26-28 września 2019

MODUŁ II

24-26 październik 2019

MODUŁ III

21-23 listopad 2019