terminy

TERMINY X EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

26-28 września 2019

MODUŁ II

24-26 października 2019

MODUŁ III

21-23 listopada 2019

TERMINY XI EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI

MODUŁ I

5-7 marca 2020

MODUŁ II

2-4 kwietnia 2020

MODUŁ III

7-9 maja 2020