HR w pigułce – projekt Pathways

17 i 18 listopada 2010 r. w Katowicach odbyła się Akademia Umiejętności – wspólny projekt ING Banku Śląskiego i Pathways.

Latem tego roku ING Bank Śląski zwrócił się do nas z prośbą o przygotowanie warsztatów kierowanych do menedżerów linowych, które pozwolą na podniesienie ich wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, stworzą możliwości wymiany dobrych praktyk oraz wzmocnią ekspercki wizerunek zespołu HR.

Już na początku pracy zrodził się pomysł nadania warsztatom formy wewnętrznej konferencji HR. W wyniku wspólnej pracy mojej i menedżerki zarządzającej Centrum Rekrutacji i Rozwoju ING Banku Śląskiego zrodziła się koncepcja konferencji, której program obejmował realizację 16 tematów w ciągu 2 dni – 8 w formie warsztatów, 4 wykładów i 4 paneli dyskusyjnych. 200 menedżerów liniowych miało mieć możliwość wzięcia udziału w wykładzie inauguracyjnym oraz wybranych przez siebie 5 tematach związanych z zarządzaniem ludźmi. Można powiedzieć – „HR w pigułce”.

W budowaniu programu i przygotowaniu konferencji bardzo ważną rolę odegrał cały zespół HR ING Banku Śląskiego. Koncepcja zakładała bowiem zaangażowanie w przygotowanie i poprowadzenie warsztatów członków bankowego zespołu HR. Każdy temat był opracowywany i prowadzony wspólnie przez osoby z HR oraz trenerów i konsultantów Pathways. Taka forma pracy pozwoliła stworzyć program dostosowany do potrzeb i realiów menedżerów liniowych Banku. Jednocześnie stała się okazją do integracji dużego, rozproszonego zespołu HR oraz podniesienia umiejętności prowadzenia prezentacji i szkoleń. Dla wielu osób konferencja była wielkim wyzwaniem – okazją do sprawdzenia się, a nawet debiutem w roli trenera.

Prace nad przygotowaniem konferencji prowadzone były równolegle w trzech obszarach:
1. dobór tematów i opieka merytoryczna nad programem.
2. przygotowanie członków zespołu HR do prowadzenia warsztatów.
3. logistyka konferencji.

Pierwszy obszar prowadzony był przeze mnie wspólnie z menedżerką Centrum Rekrutacji i Rozwoju. Ważnym etapem była konsultacja proponowanych przez nas zagadnień HR z menedżerami liniowymi oraz ostateczne dostosowanie koncepcji programu do potrzeb zgłoszonych przez klienta wewnętrznego.

W wyniku tego etapu powstał ostateczny program i przypisanie osób z zespołu HR do realizacji poszczególnych tematów. Ze strony Pathways zaangażowanych było 11 trenerów, z czego 4 osoby z doświadczeniem specjalistycznym HR. Dodatkowo inauguracyjny wykład wygłosił John Scherer.

Druga kwestia – przygotowanie zespołu HR do prowadzenia szkoleń – była prowadzona przez wszystkich zaangażowanych trenerów i konsultantów Pathways na drodze indywidualnych konsultacji. Dodatkowym elementem było szkolenie z umiejętności trenerskich dla całego zaangażowanego zespołu HR (20 osób!).

Logistyka konferencji była wymagającym zadaniem, koordynowanym przez specjalistkę z Centrum Szkoleń ING Banku Śląskiego. Ze strony Pathways wsparciem logistyki zajęły się 2 osoby. W ramach tego obszaru konieczne było najpierw przyjęcie zgłoszeń do udziału w konferencji 200 z 700 menedżerów liniowych, a następnie przypisanie ich do wybranych indywidualnie tematów. Dodatkowo przygotowanie centrum konferencyjnego, wyposażenia, materiałów i noclegów dla uczestników… Masa pracy. Kto się z tym zmierzył, ten wie, jakie to jest zamieszanie. Z mojej strony mogę tylko dodać: „czapki z głów!” dla osób zaangażowanych w logistykę.

Wracając do zagadnień merytorycznych – ciekawym pomysłem było wprowadzenie paneli dyskusyjnych. Dały one okazję do wymiany doświadczeń i spotkania z osobami z wieloletnim stażem menedżerskim. Gośćmi paneli byli przedstawiciele kadry zarządzającej Banku – ten aspekt poza ciekawą, merytoryczną dyskusją nadawał też prestiż samemu wydarzeniu.

Na efekty „HR w pigułce” trzeba będzie poczekać. Bezpośrednio po warsztatach i wykładach zebraliśmy dużo pozytywnego feedbacku od uczestników, na oficjalny jeszcze czekamy. ING Bank Śląski planuje kontynuację programu, mamy nadzieję wykorzystać doświadczenia i lekcje z nich płynące w kolejnej edycji Akademii Umiejętności.

Dla nas – całego zespołu Pathways – udział w tym projekcie był wymagający, zarówno od strony opracowywanych zagadnień jak i form pracy z grupą. Nie pierwszy to raz nasz klient inspiruje nas i prowadzi w coraz bardziej wymagające rewiry.

Kinga Wiszowaty

Comments are closed.