DORADZTWO

Jakie dwie nadrzędne zasady przyświecały nam w pracy, cztery procesy, na których się oparliśmy, i pięć pułapek, które lepiej wziąć pod uwagę? ZASADY Oto dwie najczęściej stosowane przez nas zasady 
Read More
Jak przyspieszyć powrót firmy do zdrowia po fuzjach i innych traumach. “Wasza misja to ochrona ludzkiego ducha podczas tej fuzji”, powiedział prezes. Nie mogliśmy wyjść z zaskoczenia. “Czy on właśnie 
Read More
Z mojego doświadczenia wynika, że wiele działów HR nie jest tak szanowanych, ani też włączanych w trudne procesy decyzyjne, jak inne jednostki organizacyjne. HR jest często postrzegany jako zajmujący się 
Read More
SKĄD POCHODZI WŁADZA? Władza i wpływ nie są czymś nieodłącznie przynależnym temu, kto ich pragnie. Nie jest tak, że ludzie po prostu mają władzę. To inni im ją dają – 
Read More
17 i 18 listopada 2010 r. w Katowicach odbyła się Akademia Umiejętności – wspólny projekt ING Banku Śląskiego i Pathways. Latem tego roku ING Bank Śląski zwrócił się do nas 
Read More
Zaczytuję się ostatnio w książkach opisujących nurt psychologii narracyjnej (“Narracja jako sposób rozumienia świata”, wyd. GWP, “Psychologia małych i wielkich narracji”, wyd. ENETEIA). Psychologowie narracyjni posuwają się wręcz do twierdzenia, 
Read More
Przeczytałam ostatnio ciekawy artykuł Deona Binnemana (www.deonbinneman.wordpress.com), dotyczący kultury organizacji. Autor pisze: “Kultura to w istocie podstawowe przekonania, zwyczaje, tradycja i ustalone wzorce zachowań podtrzymywane i praktykowane przez członków danej 
Read More
Zainspirowana książką Moniki Kostery “Organizacje i Archetypy”, zaczęłam przyglądać się biegunowości w organizacjach, z którymi współpracuję. Kult życia i witalności (charyzma! zaangażowanie! inspiracja! motywacja! przewaga! szybkość!) zdecydowanie utrudnia rozmawianie w 
Read More
W ostatnim czasie po raz kolejny Pathways zaproszone zostało o przygotowanie procesu rozwojowego, dotyczącego „wrażliwości na innych”. To określenie to moje nazewnictwo, bo klienci (działy HR) definiują problemy bardziej „klasycznie”: 
Read More
W styczniu 2012 r. rozpoczęliśmy realizację „Badania relacji, motywacji i kultury organizacyjnej pracowników” u Klienta z branży produkcyjnej. Przygotowywaliśmy się do niego od sierpnia 2011 r. w kilku etapach.  Nasz 
Read More