FACYLITACJA

FACYLITACJA – KIEDY, JAK I PO CO I Jeden z naszych ostatnich projektów dużo nas nauczył na temat tego, kiedy na facylitację jest miejsce, a kiedy (jeszcze) nie. Zawsze uważaliśmy indywidualne wywiady za najbardziej rzetelną metodę zbierania danych o grupie. Co jeśli jednak w zespole panuje powierzchowny „pozytywny duch”, a prawda tkwi jeszcze głębiej? Czy ujawni się to w testach, kwestionariuszach, wstępnym spotkaniu z zespołem? Do szkoleń z facylitacji gotowe są te zespoły, które funkcjonują w oparciu o pewne zasady współpracy, dające ludziom podstawowe poczucie bezpieczeństwa. Jeśli styl funkcjonowania zespołu bardziej przypomina próby zarządzania chaosem, zanurzenie się w doświadczenie szkolenia z facylitacji niesie duże ryzyko niepowodzenia. Tym bardziej dotyczy to […]
więcej
Szkoła Facylitacji Pathways – wywiad w okamgnieniu Z Dorotą Ostoja Zawadzką, założycielką Szkoły i facylitatorką, rozmawia Dorota Kożusznik-Solarska   Na jakim etapie rozwoju Szkoły Facylitacji jesteśmy aktualnie? DOZ: Kiedy tworzyliśmy Szkołę Facylitacji, myśleliśmy o niej jako o połączeniu wiedzy, doświadczenia i refleksji, tak aby po ukończeniu szkoły uczestnicy zostali wyposażeni w jak najwięcej umiejętności do prowadzenia facylitacji. Teraz po czwartej już edycji szkoły i po wielu zmianach w trakcie jesteśmy coraz bliżej ideału. Czy masz jakiś ulubiony fragment programu SF? Lub wspominasz najbardziej przełomowy moment? DOZ: Nie mam ulubionego fragmentu programu szkoły, za każdym razem coś nowego mnie zaskakuje. Wiem, że niektóre elementy są same w sobie ciekawe, ale myślę, […]
więcej
Zagubiona? Odnajdź się. Miałam niedawno ciężką sesję z klientem. To, o czym opowiadał, rezonowało we mnie silnie; a kiedy rezonuje, czas na superwizję (o czym wiedzą zwłaszcza uczestnicy naszej Szkoły Facylitacji Pathways). Była bardzo owocna. Dotarło do mnie po raz kolejny, jak utrzymywać zdrowy dystans i jak dzielić się odpowiedzialnością za efekty z klientem. Przypomniałam sobie też o tempie sesji oraz o tym, by nie chcieć dla klienta czegoś bardziej, niż on sam tego chce. Jeden z dyrektorów zarządzających, których coachowałam, zapytał mnie kiedyś: jak to robisz, pracując wyłącznie z tym, co jest? Nie dasz rady przygotować się dokładnie na to, co będzie, ani szukać oparcia w gotowych rozwiązaniach. Nie […]
więcej
Szkoła Facylitacji certyfikowana przez Pathways oraz Uniwersytet Jagielloński jest uwieńczeniem 18 lat pracy z ludźmi – pracy mojej oraz mojego zespołu. Kilka lat trwało przygotowanie do momentu, w którym z pełną odpowiedzialnością możemy Państwu przekazać cały nasz bagaż doświadczeń, poszerzony o wiedzę, umiejętności i najlepsze praktyki z Anglii. Do tworzenia programu zaangażowałam jednego z najlepszych angielskich konsultantów, ponieważ pod względem facylitacji rynek jest zarówno dojrzały, jak i nowatorski. Szkołą Facylitacji spełniam też swoje osobiste marzenie wprowadzenia facylitacji na rynek polski. Wierzę, że jest ona nie tylko metodą pracy, ale również szansą na zmianę kultur organizacyjnych oraz rozwój osobistych kompetencji. Z umiejętnościami facylitacji jest podobnie jak z umiejętnościami przywódczymi. Nie da […]
więcej
Przygotowując się do wystąpienia na temat stresu i wypalenia zawodowego w zawodzie opiekunek osób starszych zdałam sobie sprawę, że wiele z tych zagadnień odnosi się w równej mierze do menedżerów. Menedżerowie nie należą do zawodów pomocowych, a moim zdaniem – powinni tak zostać zaklasyfikowani. Esencją ich działania jest bycie w służbie – pracownikom, klientom. Aby pomóc menedżerom lepiej rozeznać się w tym, jak działa na nich stres, postanowiłam napisać ten artykuł. Stres to, w najprostszym ujęciu, sytuacja zagrożenia powodująca wystąpienie reakcji obronnej. Nie wszystkie stresujące wydarzenia są złe. Niektóre powodują mobilizację – to tak zwany eustres. Jednak inne wydarzenia, w przypadku, gdy przekraczanie zwykłego poziomu stresu staje się za wysokie […]
więcej
Spotkania w organizacjach odbywają się w różnych celach – tutaj skupimy się na takich spotkaniach, które odbywają się w celu rozwiązania jakiegoś problemu, z jakim boryka się zespół lub organizacja. Czym jest problem? Najprostsza definicja to różnica między stanem faktycznym a stanem pożądanym. Na przykład: sprzedaż w tym sezonie jest niższa niż w poprzednim, zwiększyła się częstotliwość reklamacji, albo plan jest zrealizowany tylko w 70%. Co zrobić, żeby spotkanie było konstruktywne i służyło wypracowaniu realnych rozwiązań? Oprócz kwestii uniwersalnych, jak przemyślenie celu spotkania, opracowanie agendy, zaproszenie właściwych osób oraz ustalenie ram czasowych, warto pomyśleć o zastosowaniu konkretnej techniki jako elementu nadającego strukturę spotkaniu. Co daje struktura? Zwiększa prawdopodobieństwo osiągnięcia celu […]
więcej