PERSONAL IMPACT

W poprzednim artykule pisaliśmy o trzech rodzajach zmiany – posłuszeństwie, identyfikacji i internalizacji, a także o roli zaufania w procesie zmiany. Zakończyliśmy rozważaniami o zależności i buncie (oporze). Jakie zadania stoją przed agentem (źródłem) zmian? TEST ZALEŻNOŚCI: Jak rozpoznać, czy ktoś jest zależny bądź oporujący? • Jeśli oferujesz komuś jakąkolwiek pomoc, a on akceptuje ją bez upewnienia się, czy prawidłowo cię zrozumiał, bez ujawniania swoich emocji w związku z tym, co zaoferowałeś, bez zmiany tej propozycji w celu lepszego dopasowania jej do swoich osobistych potrzeb, to mamy do czynienia z zależnością. Realistyczna czy nierealistyczna, jest to mimo wszystko zależność. • Jeśli w tej samej sytuacji proponujesz coś klientowi, a on […]
więcej
Kiedy stajemy przed zmianą, nieodmiennie pojawia się pytanie: kto tę zmianę napędza? Czy to ja nią steruję? A może ktoś inny ma jakiś mądry plan, który ma mnie zmienić w sposób, jaki tej osobie przyszedł do głowy? Oto bazowe pytania leżące u podstaw wszystkich zagadnień wpływu społecznego oraz edukacji: jaką rolę uczący się odgrywa w zmianie? Chciałbym opisać trzy procesy zmiany zachowań. I –POSŁUSZEŃSTWO Jednym z procesów, wskutek którego ludzie się zmieniają, jest posłuszeństwo. Rozumiem przez nie zmianę zachowania jednostki w celu uzyskania nagrody lub uniknięcia kary. Przykładem może być zachowanie osoby, która wypowiada tylko to, co uznane jest za “właściwe”, żeby być zaakceptowana w danej grupie lub by uniknąć […]
więcej