PATHBOOK

W styczniu 2012 r. rozpoczęliśmy realizację „Badania relacji, motywacji i kultury organizacyjnej pracowników” u Klienta z branży produkcyjnej. Przygotowywaliśmy się do niego od sierpnia 2011 r. w kilku etapach.  Nasz Klient osiąga od kilku lat znakomite wyniki – wszystkie wskaźniki rosną. Jednak kadra zarządzająca podjęła decyzję o zebraniu informacji bezpośrednio od pracowników, aby przyszłe działania rozwoju Firmy uwzględniały opinie pracowników i pozwalały efektywnie kształtować relacje w Firmie. Jednym z powodów przeprowadzenia badania był również konflikt ze Związkami Zawodowymi. Pierwszym etapem projektu było opracowanie koncepcji badania i wstępna współpraca z Klientem. Na tym etapie również zapadła decyzja, aby badanie było prowadzone z wykorzystaniem dwóch metod: ankiet kierowanych do wszystkich pracowników oraz […]
więcej