Facylitacja

Facylitacja to podejście stosowane w sytuacjach zespołowego rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji. To taka metoda pracy zespołu, w której uwalniany jest potencjał wszystkich osób, a końcowy efekt jest obiektywnie najlepszym z możliwych do osiągnięcia.

To taka praca z grupą, by grupa była twórcza, zaangażowana i wzięła odpowiedzialność za rozwiązania. Z doświadczenia naszych klientów wynika, że to bolączka wszystkich prowadzących warsztaty i spotkania – jak sprawić, żeby ludzie się zaangażowali.

Facylitacja  to sposób przeciwdziałania takim niekorzystnym zjawiskom, jak nieefektywne spotkania, niejasne cele czy brak komunikacji w zespołach, co stanowi trzy główne powody strat firm według badań Microsoft Office Survey oraz według naszych doświadczeń w pracy z klientami.

Facylitator

 • wspiera zespół w procesie uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania, zarządzania i przywództwa;
 • opiera się na dwóch filarach umiejętności: jeden to umiejętności interpersonalne i świadomość siebie drugi to umiejętność pracy z  procesem grupowym;
 • jest mniej skoncentrowany na celu, a bardziej na procesie; jest mniej hierarchiczny niż trener lub konsultant.

Pierwsza w Polsce Szkoła Facylitacji Pathways

SZKOŁA FACYLITACJI to kurs certyfikujący do roli facylitatora, podczas którego uczymy praktycznych umiejętności facylitacji.

Nasza szkoła łączy narzędzia facylitacji i proces grupowy, rozwijając podstawowe umiejętności facylitatora opisane przez Johna Herona, takie jak ujawnianie emocji, konfrontowanie i docenianie, strukturyzowanie, nadawanie znaczenia i planowanie. Rozmawiamy na temat umiejętnego balansowania pomiędzy znajomością procesu grupowego i podążaniem za nim a stosowaniem narzędzi, struktur i zadań.

Duży nacisk kładziemy na przygotowanie facylitatora przed samą jego aktywnością – uczymy uczestników nawiązywania kontraktu trójstronnego między klientem, grupą a facylitatorem. Pogłębiamy wiedzę na temat faz rozwoju zespołu i na temat oporu, przerabiając wszystko „na własnej skórze”, bo metoda Pathways to nauka przez doświadczenie, owocująca lepszym zrozumieniem dynamiki grupowej. Dużo zajmujemy się rolą facylitatora; z naszego punktu widzenia jego podstawową funkcją jest obniżenie napięcia w grupie i obniżenie lęku, bo tylko wtedy pojawia się zaangażowanie i twórcze myślenie. Uczymy się rozpoznawania przejawów oporu, jego funkcji informacyjnej i konstruktywnego przechodzenia przez niego.

Szkoła podzielona jest na trzy części – początek (budowanie zaufania i otwartości), środek (praca z oporem) i koniec (pomost między warsztatem a pracą).

Wykłady teoretyczne – przygotowywane między innymi przez samych uczestników – uzupełniającą ich wiedzę.

Facylitacja to proces przesuwania się grupy od pełnej kontroli (styl hierarchiczny facylitacji) do autonomii. Naszą rolą jako facylitatorów jest wspieranie tego procesu. Nasza grupa sama przesuwa się w kierunku autonomii.

“Przed liderami jutra postawiono wyzwania. Świat wymaga od nich znajomości języków, umiejętności przystosowania się oraz chęci relokacji. Ale, co najważniejsze, liderzy jutra będą musieli położyć nacisk na współpracę, posiąść zdolności przewidywania oraz umiejętności strategicznego myślenia”

FACYLITACJA – REZULTATY INDYWIDUALNE

 • skuteczne prowadzenie warsztatów, spotkań, sesji zadaniowych, które kończą się działaniami i wysokim zaangażowaniem uczestników w ich realizacje;
 • zarządzanie emocjami niezaangażowanych, uczestników spotkań jak i tych dominujących co skutkuje wykorzystaniem potencjału wszystkich obecnych;
 • budowanie programów szkoleń, warsztatów, spotkań;
 • radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, – zmienianie programu na bieżąco w trakcie jego trwania, koncentracja na celu programu;
 • pewność w prowadzeniu grupy;
 • zbieranie informacji z grupy;
 • planowanie i realizacja etapu kontraktowania co szczególnie jest istotne w sytuacjach niejednoznacznych oczekiwań celów lub w organizacjach upolitycznionych,
 • zrozumienie i rozpoznawanych etapów w procesu grupowego;
 • team coaching;
 • umiejętności, techniki, ćwiczenia aktywizujące i prowadzące do celu spotkania (warsztatu, szkolenia);
 • budowanie własnych ćwiczeń dostosowanych do potrzeb celów i charakterystyki grupy;
 • podniesienie osobistych kompetencji interpersonalnych w pracy z grupą;
 • umiejętności pracy z konfliktem na poziomie indywidualnych osób i organizacji.

FACYLITACJA – REZULTATY DLA ORGANIZACJI

 • budowanie kultury organizacji OPARTEJ NA DIALOGU;
 • budowanie INTEGRALNOŚCI zespołu i organizacji;
 • poprawienie KOMUNIKACJI w rozumieniu przepływu informacji;
 • poprawienie PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI;
 • budowanie RELACJI W ZESPOŁACH;
 • wprowadzenie IDEI ORGANIZACJI SAMO UCZĄCEJ SIĘ.