Facylitacja

Facylitacja

Facylitacja to podejście stosowane w sytuacjach zespołowego rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji. To taka metoda pracy zespołu, w której uwalniany jest potencjał wszystkich osób, a końcowy efekt jest obiektywnie najlepszym z możliwych do osiągnięcia.

To taka praca z grupą, by grupa była twórcza, zaangażowana i wzięła odpowiedzialność za rozwiązania. Z doświadczenia naszych klientów wynika, że to bolączka wszystkich prowadzących warsztaty i spotkania – jak sprawić, żeby ludzie się zaangażowali.

Facylitacja  to sposób przeciwdziałania takim niekorzystnym zjawiskom, jak nieefektywne spotkania, niejasne cele czy brak komunikacji w zespołach, co stanowi trzy główne powody strat firm według badań Microsoft Office Survey oraz według naszych doświadczeń w pracy z klientami.

 

Facylitator

 • wspiera zespół w procesie uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania, zarządzania i przywództwa;
 • opiera się na dwóch filarach umiejętności: jeden to umiejętności interpersonalne i świadomość siebie drugi to umiejętność pracy z  procesem grupowym;
 • jest mniej skoncentrowany na celu, a bardziej na procesie; jest mniej hierarchiczny niż trener lub konsultant.

Facylitacja - rezultaty indywidualne

 • Skuteczne prowadzenie warsztatów, spotkań, sesji zadaniowych, które kończą się działaniami i wysokim zaangażowaniem uczestników w ich realizacje;
 • Zarządzanie emocjami niezaangażowanych, uczestników spotkań jak i tych dominujących co skutkuje wykorzystaniem potencjału wszystkich obecnych;
 • Budowanie programów szkoleń, warsztatów, spotkań;
 • Radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, – zmienianie programu na bieżąco w trakcie jego trwania, koncentracja na celu programu;
 • Pewność w prowadzeniu grupy;
 • Zbieranie informacji z grupy;
 • Planowanie i realizacja etapu kontraktowania co szczególnie jest istotne w sytuacjach niejednoznacznych oczekiwań celów lub w organizacjach upolitycznionych,
 • Zrozumienie i rozpoznawanych etapów w procesu grupowego;
 • Umiejętności, techniki, ćwiczenia aktywizujące i prowadzące do celu spotkania (warsztatu, szkolenia);
 • Budowanie własnych ćwiczeń dostosowanych do potrzeb celów i charakterystyki grupy;
 • Podniesienie osobistych kompetencji interpersonalnych w pracy z grupą;
 • Umiejętności pracy z konfliktem na poziomie indywidualnych osób i organizacji.

Facylitacja - rezultaty dla organizacji

 • Budowanie kultury organizacji OPARTEJ NA DIALOGU;
 • Budowanie INTEGRALNOŚCI zespołu i organizacji;
 • Poprawienie KOMUNIKACJI w rozumieniu przepływu informacji;
 • Poprawienie PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI;
 • Budowanie RELACJI W ZESPOŁACH;
 • Wprowadzenie IDEI ORGANIZACJI SAMO UCZĄCEJ SIĘ.

Wybierz odpowiednią ofertę dla siebie

Stacjonarna Szkoła Facylitacji

9 500 zł netto
 • Narzędzia i techniki facylitacyjne do pracy z grupą na sali
 • Większa ilość teorii i modeli oraz ich zastosowanie w pracy z grupą na sali
 • Realna praktyka facylitacji na sali, otrzymanie feedbacku od grupy i prowadzących
 • Budowanie umiejętności pracy z zespołem na sali
 • Kraków/ 9 dni szkoleniowych

Zdalna Szkoła Facylitacji

7 900 zł netto
 • Narzędzia i techniki facylitacyjne do pracy z grupą w trybie zdalnym
 • Większa ilość pracy na casach z uwzględnieniem specyfiki spotkań w trybie zdalnym
 • Realna praktyka facylitacji zdalnej, otrzymanie feedbacku od grupy i prowadzących
 • Budowanie umiejętności pracy z zespołem zdalnym
 • Online/ 9 dni szkoleniowych

Facylitacja w zwinności

4 000 zł netto
 • Narzędzia i techniki facylitacyjne do pracy z grupą w trybie zdalnym
 • Większa ilość pracy na casach z uwzględnieniem specyfiki pracy w środowisku Agilowym
 • Doświadczenie facylitacji zdalnej, otrzymanie feedbacku od grupy i prowadzących
 • Budowanie podstawowych umiejętności pracy z zespołem zdalnym
 • Online/ 4 dni szkoleniowe