facylitacja-wstęp

FACYLITACJA

 • narzędzie używane w sytuacjach poszukiwania rozwiązania problemu, w drodze negocjacji zespołowych, nim strony popadną w impas;
 • stanowi zbiór umiejętności zarządzania spotkaniem, które każdy może wykorzystać, aby zwiększyć jego efektywność.

 

FACYLITATOR

 • wspiera zespół w procesie uczenia się, twórczego rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, planowania, zarządzania i przywództwa;
 • opiera się na dwóch filarach umiejętności: jeden to umiejętności interpersonalne i świadomość siebie drugi to umiejętność pracy z  procesem grupowym;
 • jest mniej skoncentrowany na celu, a bardziej na procesie; jest mniej hierarchiczny niż trener lub konsultant.

CZYM JEST FACYLITACJA?

Facylitacja to podejście stosowane w sytuacjach zespołowego rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji. To taka metoda pracy zespołu, w której uwalniany jest potencjał wszystkich osób, a końcowy efekt jest obiektywnie najlepszym z możliwych do osiągnięcia.

To taka praca z grupą, by grupa była twórcza, zaangażowana i wzięła odpowiedzialność za rozwiązania. Z doświadczenia moich klientów wynika, że to bolączka wszystkich prowadzących warsztaty i spotkania – jak sprawić, żeby ludzie się zaangażowali.

Facylitacja  to sposób przeciwdziałania takim niekorzystnym zjawiskom, jak nieefektywne spotkania, niejasne cele czy brak komunikacji w zespołach, co stanowi trzy główne powody strat firm według badań Microsoft Office Survey oraz według naszych doświadczeń i tego, co klienci nam mówią.

SZKOŁA FACYLITACJI

Nasza szkoła łączy narzędzia facylitacji i proces grupowy, rozwijając podstawowe umiejętności facylitatora opisane przez Johna Herona, takie jak ujawnianie emocji, konfrontowanie i docenianie, strukturyzowanie, nadawanie znaczenia i planowanie. Rozmawiamy na temat umiejętnego balansowania pomiędzy znajomością procesu grupowego i podążaniem za nim a stosowaniem narzędzi, struktur i zadań.

Duży nacisk kładziemy na przygotowanie facylitatora przed samą jego aktywnością – uczymy uczestników nawiązywania kontraktu trójstronnego między klientem, grupą a facylitatorem. Pogłębiamy wiedzę na temat faz rozwoju zespołu i na temat oporu, przerabiając wszystko „na własnej skórze”, bo metoda Pathways to nauka przez doświadczenie, owocująca lepszym zrozumieniem dynamiki grupowej. Dużo zajmujemy się rolą facylitatora; z naszego punktu widzenia jego podstawową funkcją jest obniżenie napięcia w grupie i obniżenie lęku, bo tylko wtedy pojawia się zaangażowanie i twórcze myślenie. Uczymy się rozpoznawania przejawów oporu, jego funkcji informacyjnej i konstruktywnego przechodzenia przez niego.

Szkoła podzielona jest na trzy części – początek (budowanie zaufania i otwartości), środek (praca z oporem) i koniec (pomost między warsztatem a pracą).

Wykłady teoretyczne – przygotowywane między innymi przez samych uczestników – uzupełniającą ich wiedzę.

Facylitacja to proces przesuwania się grupy od pełnej kontroli (styl hierarchiczny facylitacji) do autonomii. Naszą rolą jako facylitatorów jest wspieranie tego procesu. Nasza grupa sama przesuwa się w kierunku autonomii; Maria Kołodziejczyk i ja, jako facylitatorki, wspieramy tę tendencję i idziemy za grupą jej własnym tempem.

FACYLITACJA REZULTATY INDYWIDUALNE:

 • skuteczne prowadzenie warsztatów, spotkań, sesji zadaniowych, które kończą się działaniami i wysokim zaangażowaniem uczestników w ich realizacje;
 • zarządzanie emocjami niezaangażowanych,uczestników spotkań jak i tych dominujących co skutkuje wykorzystaniem potencjału wszystkich obecnych;
 • budowanie programów szkoleń, warsztatów, spotkań;
 • radzenie sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami, – zmienianie programu na bieżąco w trakcie jego trwania, koncentracja na celu programu;
 • pewność w prowadzeniu grupy;
 • zbieranie informacji z grupy;
 • planowanie i realizacja etapu kontraktowania co szczególnie jest istotne w sytuacjach niejednoznacznych oczekiwań celów lub w organizacjach upolitycznionych,
 • zrozumienie i rozpoznawanych etapów w procesu grupowego;
 • team coaching;
 • umiejętności, techniki, ćwiczenia aktywizujące i prowadzące do celu spotkania (warsztatu, szkolenia) ;
 • budowanie własnych ćwiczeń dostosowanych do potrzeb celów i charakterystyki grupy;
 • podniesienie osobistych kompetencji interpersonalnych w pracy z grupą;
 • umiejętności pracy z konfliktem na poziomie indywidualnych osób i organizacji.

 

FACYLITACJA REZULTATY DLA ORGANIZACJI:

 • budowanie kultury organizacji OPARTEJ NA DIALOGU;
 • budowanie INTEGRALNOŚCI zespołu i organizacji;
 • poprawienie KOMUNIKACJI w rozumieniu przepływu informacji;
 • poprawienie PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI;
 • budowanie RELACJI W ZESPOŁACH;
 • wprowadzenie IDEI ORGANIZACJI SAMO UCZĄCEJ SIĘ.