materiały do pobrania

Teoria pracy grupowej

Z punktu widzenia teorii, możemy spojrzeć na grupy z wielu odmiennych perspektyw, różniących się od siebie pojęciowo…

pdf


Człowiek w centrum

Keith Tudor „To, czego potrzebujemy w tej organizacji, to więcej szczerości, miłości i zrozumienia.” Jak możecie sobie wyobrazić, reakcje ludzi na to zdanie różnią się ogromnie. Dla niektórych brzmi ono niema…

pdf


STUDIUM PRZYPADKU:

HR biznes partner facylitatorem w Siemens Polska

Artykuł Pawła Bełtowskiego PERSONEL I ZARZĄDZANIE 4/2016

pdf


Facylitacja procesu uczenia się w grupach

Nauka tego, jak przyjąć to, co się dzieje, nadać temu znaczenie i zainterweniować, by wesprzeć grupę.

pdf


Pogłębione sześć wymiarów facylitacji

Tłumaczone i zaadaptowane z: John Heron, „The complete facilitator’s handbook”, wyd.Kogan Page, 2000

pdf

Edgar H.Schein Koncepcja kultury organizacyjnej

źródło: Edgar H.Schein Organizational Culture and Leadership, fourth edition 2010
pdf


Facylitacja rozwojowa i narzędziowa

pdf

Techniki zadawania pytań w facylitacji

pdf

Empatia w roli Facylitatora

pdf

Aktywne słuchanie

pdf