Materiały do pobrania

Teoria pracy grupowej

Z punktu widzenia teorii, możemy spojrzeć na grupy z wielu odmiennych perspektyw, różniących się od siebie pojęciowo…

pdf


Człowiek w centrum Keith Tudor „To, czego potrzebujemy w tej organizacji, to więcej szczerości, miłości i zrozumienia.” Jak możecie sobie wyobrazić, reakcje ludzi na to zdanie różnią się ogromnie. Dla niektórych brzmi ono niema… pdf


STUDIUM PRZYPADKU: HR biznes partner facylitatorem w Siemens Polska Artykuł Pawła Bełtowskiego PERSONEL I ZARZĄDZANIE 4/2016 pdf


Facylitacja procesu uczenia się w grupach Nauka tego, jak przyjąć to, co się dzieje, nadać temu znaczenie i zainterweniować, by wesprzeć grupę. pdf


Pogłębione sześć wymiarów facylitacji Tłumaczone i zaadaptowane z: John Heron, „The complete facilitator’s handbook”, wyd.Kogan Page, 2000 pdf Edgar H.Schein Koncepcja kultury organizacyjnej źródło: Edgar H.Schein Organizational Culture and Leadership, fourth edition 2010 pdf


Facylitacja rozwojowa i narzędziowa pdf Techniki zadawania pytań w facylitacji pdf Empatia w roli Facylitatora pdf Aktywne słuchanie pdf