Międzynarodowy Tydzień Facylitacji The International Association of Facilitators

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji The International Association of Facilitators

Tydzień Facylitacji to międzynarodowa inicjatywa The International Association of Facilitators – organizacji działającej w 65 krajach świata na rzecz budowania sieci facylitatorów i promowania idei facylitacji.

W Polsce odbędzie się już po raz drugi, w dniach 19-20 października 2017 roku, a Pathways będzie współorganizatorem wydarzeń z tym związanych.

Międzynarodowy Tydzień Facylitacji

Opis działań International FacilitationWeek 2017 pod patronatem International Associationof Facilitators (IAF)

CO TO JEST FACYLITACJA?

• Facylitacja to metoda pracy z grupą ludzi podnosząca jakość wypracowanych przez tę grupę rezultatów. Facylitacja umożliwia grupie ludzi podjąć najlepszą możliwą decyzję, rozwiązać problem lub go rzetelnie zdiagnozować. Facylitator nie jest nauczycielem lub liderem spotkania, jego zadaniem jest umiejętnie i w etyczny sposób wydobyć z ludzi osobistą odpowiedzialność oraz zaangażowanie

• Facylitacja promuje pracę zespołową opartą o zaufanie, szacunek dla unikalności grupy, szacunek dla kultury oraz sytuacji w jakiej grupa się znajduje

• Na świecie i w Polsce można zaobserwować rosnące zainteresowanie facylitacją  zarówno w biznesie (prowadzenie spotkań, warsztatów, sesji kreatywnych) oraz w zastosowaniu społecznym (konsultacje, spotkania)

• Facylitacja zaczyna być również częścią stylu zarządzania –jak dzieję się to coraz powszechniej w branży IT

CZYM JEST INTERNATIONAL FACILITATION WEEK – Międzynarodowy Tydzień Facylitacji 19-20 października 2017 ?

• To cykliczne wydarzenie, które od 2013 roku odbywa się co roku w październiku na całym świecie

• Jego inicjatorem jest International Associationof Facilitators (IAF) –Międzynarodowe Stowarzyszenie Facylitatorów z siedzibą w Kanadzie

• Głównym celem tego wydarzenia jest pokazanie siły facylitacji zarówno dla osób, które jej nie znają / nie stosują jak i dla facylitatorów–osób, które stosują to podejście w pracy z różnymi grupami

• Tydzień Facylitacji jest iskrą, która rozpala różne działania na całym świecie – pokazują one korzyści wynikające ze stosowania facylitacji a także promują współpracę samych facylitatorów z różnych części świata

• Tydzień Facylitacji jest także znakomitą okazją do zapoznania się ze specyfiką pracy grupowej, obserwacji zastosowań facylitacji w praktyce w różnych dziedzinach i obszarach oraz pokazania umiejętności samych facylitatorów

• W roku (19-25 października 2015) pod patronatem IAF przeprowadzono spotkania, warsztaty i wykłady na 5 kontynentach w 37 oddziałach IAF

• Rok temu po raz pierwszy Tydzień Facylitacji odbył się w Polsce –w Krakowie i Warszawie; towarzyszyły mu wykłady, warsztaty i spotkania zarówno facylitatorów jak i osób, które chciały bliżej poznać to podejście do pracy z ludźmi (menedżerowie, przedstawiciele biznesu i HR, trenerzy, coachowie, szkoleniowcy)

• W tym roku Tydzień Facylitacji w Polsce (19-20 października 2017) ponownie odbędzie się w ramach International Facilitation Week

• Celem działań w Polsce jest z jednej strony promocja facylitacji poprzez upowszechnianie wiedzy o istocie tej dziedziny i jej szerokich zastosowaniach (od biznesu aż po działania społeczne) a z drugiej scalanie środowiska polskich facylitatorów i inspirowanie innych do rozwijania się w roli facylitatora

•  Plan tegorocznych wydarzeń zakłada prowadzenie działań w Krakowie.

•  Prezentowane będą m.in. case studies z użycia facylitacji w procesach biznesowych i społecznych, warsztaty otwarte i zamknięte prezentujące różne narzędzia jakie w swojej pracy może użyć facylitator (od technik kreatywnych, rozwiązywania problemów aż po rozwiązywanie konfliktów i prowadzenie porozumienia bez przemocy), prezentacje, dyskusje, webinaria; będzie także czas na działania networkingowei promocję kompetencji i etyki pracy facylitatora

•  W przedsięwzięciu wezmą udział środowiska polskich facylitatorów skupione wokół Szkoły Facylitacji Pathways

• Zaproszenie na to otwarte, społecznie pożyteczne i niekomercyjne wydarzenie zostanie za pomocą mediów skierowane do szerokiego grona osób zainteresowanych nową wiedzą i rozwojem osobistym

IAF_Value_Of_Facilitation_2

JAKIE SĄ KORZYŚCI Z TYGODNIA FACYLITACJI I SAMEJ FACYLITACJI?

• To wydarzenie niekomercyjne, które we współczesnym społeczeństwie promuje takie wartości jak współpraca i współdziałanie, otwartość, szacunek, empatia, uważność i różnorodność–pomaga budować podstawy współczesnego społeczeństwa obywatelskiego, kształtuje postawy dojrzałej współpracy a nie rywalizacji

• To czas dla wszystkich tych, którzy są zainteresowani rozwojem siebie i swoich kompetencji albo poszukują nowego wyzwania lub profesji–pomaga nauczyć się a czasem także doświadczyć czegoś nowego, jest inspiracją do działania albo zmiany

• To okazja do promocji mało jeszcze znanego ale dającego się szeroko zastosować podejścia do pracy różnych grup, od biznesu aż po działania społeczne

• Ponadto to okazja do pokazania, że dzięki facylitacji można efektywnie pracować z grupą ludzi bez uciekania się do manipulacji lub do rozwiązań narzucanych z góry

• Wydarzenia w ramach Tygodnia Facylitacji pokazują także dziesiątki przykładów i sposobów na skuteczną i jednocześnie budująca zaangażowanie pracę w biznesie

• Ponadto sama facylitacja, to odpowiedź na koszmar korporacji – długie i nieefektywne spotkania. Stosując zasady facylitacji spotkania mogą być krótsze, może ich być mniej i jednocześnie przynoszą rezultaty

… więcej informacji