Dla kogo

Dla Kogo?

Oferta jest skierowana do wszystkich osób, które na co dzień:

 • prowadzą dużo spotkań,
 • rozwiązują trudne sytuacje w grupie/zespole,
 • pomagają grupie podejmować decyzje,
 • wspierają efektywność spotkań grup/zespołów,
 • pomagają w zmianach organizacyjnych.

którzy prowadzą spotkania, warsztaty które mają na celu:

 • zaangażowanie pracowników w realizacja zadań,
 • rozwiązywanie problematycznych sytuacji,
 • podjęcie decyzji,
 • zarządzanie projektem,
 • komunikowanie zmian.

którzy chcieliby:

 • zarządzać ludźmi w sposób partycypacyjny,
 • umieć wywierać wpływ na grupy przez delegowanie odpowiedzialności, by zespoły nauczyły się samodzielnie rozwiązywać problemy,
 • podnieść komunikacje pomiędzy zespołami na wyższy poziom,
 • wzrost zaangażowania w codzienne zadania,
 • dla których emocje grupy są trudne do zarządzania.

którzy chcą by:

 • zespoły pracowały w sposób zaangażowany i odpowiedzialny,
 • ich zespoły potrafiły zarządzać sobą bez konieczności dużej kontroli,
 • potrafiły rozwiązywać konflikty i problemy w sposób twórczy i angażujący wszystkich.

którzy chcą:

 • prowadzić angażujące spotkania,
 • pomagać grupom/zespołom brać odpowiedzialność,
 • wspierać grupy/zespoły w wypracowaniu konsensusu,
 • rozwiązywać konflikty w sposób konstruktywny i angażujący,
 • elastycznie reagować na trudne sytuacje w grupie.

którzy  chcą się dowiedzieć i nauczyć jak zmieniać kultury organizacyjne oraz chcą mieć wpływ na spotkania w jakich uczestniczą.

którzy chcą:

 • nauczyć się innego stylu prowadzenia szkoleń i warsztatów w oparciu o procesy grupowe i dynamikę grupy,
 • wzbogacić swój warsztat pracy o umiejętności facylitacji
 • nabrać większej pewności w sytuacjach zmiennych i nieprzewidzianych.