Program

Program Szkoły Facylitacji

Moduł 1

Początkowe etapy pracy z grupą

 • Gdzie się sprawdza facylitacja, do czego jej używać? w jakich sytuacjach?
 • Trzy tryby działania facylitatora: Hierarchiczny, Współpracujący, Autonomiczny.
 • Co motywuje ludzi – badania D Pinka i jakie ma to znaczenie dla facylitatora.
 • Na czym polega rola facylitatora.
 • Potrzeby grupy na etapie początkowym i zadania facylitatora.
 • Jak budować klimat zaangażowania i otwartości na początkowym etapie – najlepsze.
 • Rola pytań otwierających dyskusje – „FAT questions”.
 • Model facylitacji: David Casey, Poul Roberts, Graeme Salamon.
 • Nadawanie struktury pracy grupy.
 • Stawianie celów, określanie rezultatów.
 • Tworzenie kontraktu.
 • Trójstopniowy kontrakt z różnymi interesariuszami.
 • Waga i rola kontraktu na czas spotkania, określenia własnej roli jako facylitatora na początku spotkania.
 • Zależność konstrukcji kontraktu od wielkości, znajomości grupy, celu.
 • Kontrakt w praktyce – ćwiczenie.
 • Rozgrzewki”: emocjonalne, intelektualne, celu i kierunku, kreatywności. kluczowa rola rozgrzewek np. koncentrujących na celu warsztatu, budujące poczucie bezpieczeństwa, budujące poczucie sensu.
 • Feedback, zadawanie pytań, teoria i praktyka.
 • Facylitowanie spotkań przez uczestników cz1.
 • Ćwiczenia indywidualne uczestników – każdy z uczestników będzie facylitował 30minutowe spotkanie na określone tematy i z określonym celem do osiągniecia. Reszta uczestników stanowi grupę. Po nastąpi sesja feedbacku dla prowadzącego facylitację, oraz wspólnej nauki z sukcesów i błędów. W trakcie jednego  modułu facylitują 4 osoby.
 • Podstawy teoretyczne procesu grupowego.
 • Budowanie świadomości diagnozowania potrzeb grupy na różnych etapach procesu grupowego.
 • Wpływ emocji na efektywność grupy, rozpoznawanie emocji w grupie i zarządzanie emocjami. Trudne emocje w grupie i radzenie sobie z nimi.
 • Cztery zasadnicze mechanizmy: projekcja, przeniesienie, proces paralelny, interpretacja.
 • Wykorzystanie trójkąta dramatycznego S. Karpmana do interpretacji sytuacji w grupie.
 • Rozpoznawanie faz.
 • Rola i zachowanie się facylitatora w każdej z faz.
 • Kultura organizacji z jaka pracuje facylitator vs zasady etyczne facylitatora.
 • Etyka w kontraktowaniu.
Moduł 2

Środkowy etap pracy z grupą

 • Rola i zadania facylitatora w tym etapie.
 • Narzędzia do pracy kreatywnej.
 • Narzędzia do podejmowania decyzji zespołowo.
 • Narzędzia do analizy zespołowej.
 • Narzędzia do planowania.
 • Ćwiczenie wybranych narzędzi.
 • Narzędzia budowania norm współpracy ze szczególnym uwzględnieniem: kontraktu współpracy, jego weryfikacji, przeformułowywania; feedbacku, który w środowiskach zwinnych jest trudnym tematem.
 • Socjometria, „Mądrzy bogowie”. Metafory.
 • Źródła oporu i objawy – generalnie oraz w grupach prowadzonych przez uczestników.
 • Sposoby przełamywania oporu.
 • 3 stopnie interwencji, teoria i ćwiczenia na casach.
 • Model interwencji wg Rogera Schwarza, ćwiczenia.
 • Jak radzić sobie w grupie z: ciszą i wycofaniem, agresją, cynizmem, płaczem, bierną agresją.
 • „Superwizja” grupowa.
 • Ćwiczenia indywidualne uczestników – każdy z uczestników będzie facylitował 30minutowe spotkanie na określone tematy i z określonym celem do osiągniecia, reszta uczestników stanowi grupę. Po nastąpi sesja feedbacku dla prowadzącego  oraz wspólnej nauki z sukcesów i błędów. W trakcie jednego modułu facylitują 4  osoby.
 • Teorie: model „3 światy” J. J. Sherer; analiza transakcyjna.
 • Konfrontacja grupy i indywidualnych osób, czym jest a czym nie jest konfrontacja, metodologia stosowania konfrontacji.
 • Modelująca rola facylitatora w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
 • Ćwiczenia na casach.
 • Podsumowywani i nadawanie znaczenia.
 • Konfrontacja.
 • Teoria i ćwiczenia na casach.
 • Poznanie siebie i rozwój osobisty.
 • Praca z Cieniem i Personą.
 • Rozwój przez podejmowanie ryzyka.
 • Siedem źródeł wpływu.
Moduł 3

Etap kończenia pracy z grupą

 • „Jak kończyć spotkania i domykać proces grupowy.
 • ryzyka i zagrożenia tej fazy ze strony facylitatora i grupy – brak wniosków, brak ustaleń, brak planów i odpowiedzialności.
 • Kluczowe elementy zakończeń: podsumowania, docenienie, tworzenie planów działania.
 • Rola facylitatora i jego własny stosunek do zakończenia pracy jako modelujący reakcje grupy.
 • Rozpoznawanie emocji towarzyszących zakończeniom i właściwe reagowanie.
 • Rola czasu w zakończeniach.
 • Ćwiczenia indywidualne uczestników – każdy z uczestników będzie facylitował 30minutowe spotkanie na określone tematy i z określonym celem do osiągnięcia, reszta uczestników stanowi  grupę. Po nastąpi sesja feedbacku dla prowadzącego oraz  wspólnej nauki z sukcesów i błędów. W trakcie jednego modułu  facylitują 4 osoby.
 • Specyficzne planowanie programu pracy z dużą grupą: komunikacja, celu, zarządzanie czasem w dużej grupie, zarządzanie energią dużej grupy, „matematyka” dużej grupy.
 • Praca z polityką w złożonych procesach dotykających dużych obszarów w organizacji.
 • Ujawnianie i podsumowywanie jako szczególnie istotne techniki pracy facylitatora.
 • Techniki pracy z dużą grupą: STRIPES, Diagram współzależności, World cafe, Open Space, Kapelusze De bono, Strategia Disneya, Mind Maping, Socjodramy, Obawy i nadzieje.
 • Kreatywne i artystyczne opcje – techniki pracy z grupą.

Program warsztatów "Facylitacja w zwinności"

Dzień 0
Dzień 1
Dzień 2
Dzień 3