program

FACYLITACJA PROGRAM

Moduł I

POCZĄTKOWE ETAPY PRACY Z GRUPĄ na spotkaniach, warsztatach, szkoleniach, sesjach zadaniowych. Podstawy pracy facylitatora, zasady, techniki, umiejętności bazowe.
SESJA I

Podstawowe pojęcia w Facylitacji?

a) Gdzie się sprawdza facylitacja, do czego jej używać? w jakich sytuacjach?

b) Trzy tryby działania facylitatora: Hierarchiczny, Współpracujący,

c) Co motywuje ludzi – badania D Pinka i jakie ma to znaczenie dla facylitatora.

d) Na czym polega rola facylitatora.

Etapy pracy z grupą na spotkaniach

a) Potrzeby grupy na etapie początkowym i zadania facylitatora.

b) Jak budować klimat zaangażowania i otwartości na początkowym etapie – najlepsze praktyki oraz ćwiczenia.

c) Rola pytań otwierających dyskusje – „FAT questions”.

d) Model facylitacji: David Casey, Poul Roberts, Graeme Salomon.

e) Nadawanie struktury pracy grupy.

Przygotowywanie spotkań

a) Stawianie celów, określanie rezultatów.

b) Tworzenie kontraktu.

c) Trójstopniowy kontrakt z różnymi.

d) Waga i rola kontraktu na czas spotkania, określenia własnej roli jako facylitatora na początku spotkania.

e) Zależność konstrukcji kontraktu od wielkości, znajomości grupy,

f) Kontrakt w praktyce – ćwiczenie.

Przygotowanie intelektualne, emocjonalne do pracy na spotkaniu – aktywne metody pracy z  grupą

a) Rozgrzewki”: emocjonalne, intelektualne, celu i kierunku, kreatywności. kluczowa rola rozgrzewek np. koncentrujących na celu warsztatu, budujące poczucie bezpieczeństwa,  budujące poczucie bezpieczeństwa, budujące poczucie sensu.

SESJA II

Umiejętności facylitatora część 1

a) Feedback, zadawanie pytań, teoria i praktyka.

b) Facylitowanie spotkań przez uczestników cz1.

c) Ćwiczenia indywidualne uczestników – każdy z uczestników będzie facylitował 30minutowe spotkanie na określone tematy i z  określonym celem do osiągnięcia. Reszta uczestników stanowi grupę. Po nastąpi sesja feedbacku dla prowadzącego facylitację, oraz wspólnej nauki z sukcesów i błędów. W trakcie jednego  modułu facylitują 4 osoby.

Emocje w grupie

a) Wpływ emocji na efektywność grupy, rozpoznawanie emocji w grupie i zarządzanie emocjami. Trudne emocje w grupie i radzenie sobie z nimi.

b) Cztery zasadnicze mechanizmy: projekcja, przeniesienie, proces paralelny, interpretacja.

c) Wykorzystanie trójkąta dramatycznego S. Karpmana do interpretacji sytuacji w grupie.

Aktywność Facylitatora wg Johna Herona

a) Planowanie, Nadawanie znaczenie, Podsumowywanie, Docenianie, Konfrontacja, Mówienie o emocjach. Wykorzystanie  tych aktywności na spotkaniach.

SESJA III

Proces grupowy
a) Podstawy teoretyczne procesu grupowego.
b) Budowanie świadomości diagnozowania potrzeb grupy na różnych
jego etapach.

Fazy rozwoju grupy wg Bruca Tuckmana oraz wg Johna Herona
a) Rozpoznawanie faz.
b) Rola i zachowanie się facylitatora w każdej z faz.

Etyka pracy facylitatora
a) Kultura organizacji z jaka pracuje facylitator vs zasady etyczne
facylitatora.
b) Etyka w kontraktowaniu.

Moduł II

ŚRODKOWY ETAP PRACY Z GRUPĄ– faza burzy i pracy z oporem
(trudni uczestnicy, konfrontowanie, analiza transakcyjna w służbie rozwiązywaniu konfliktów).
SESJA I

Techniki aktywacji grupy w zależności od potrzeb grupy i procesu

a) Kontinuum.

b) Ustawienia grupy.

c) Skalowanie.

d) „Mądrzy bogowie”.

e) SWOT.

f) Metafory.

g) Żywe rzeźby.

Burza i opór w grupie

a) Przejawy oporu w grupie i techniki oraz sposoby reagowania na

różne objawy oporu.

b) Jak radzić sobie w grupie z: ciszą i wycofaniem, agresją wprost,

cynizmem, płaczem, bierną agresją.

Facylitowanie elementów programu

a)  Ćwiczenia indywidualne uczestników

SESJA II

Zjawisko oporu w grupie.

a)  Źródła oporu i objawy – generalnie oraz w grupach prowadzonych przez uczestników.

b) Sposoby przełamywania oporu.

c) 3 stopnie interwencji, teoria i ćwiczenia na casach.

e) Model interwencji wg Rogera Schwarza, ćwiczenia.

f) Jak radzić sobie w grupie z: ciszą i wycofaniem, agresją, cynizmem, płaczem, bierną agresją.

Podstawy teorii systemów – wpływ teorii systemowej na proces
grupowy
a)    Różne modele pracy z grupą: Edgar H. Schein , A. Robert Bales,
Kurt Levin, C. Wilfred Bion.

Rozwiązywanie konfliktów w grupie
a) Teorie: model “ 3 światy” J.J. Sherer; analiza transakcyjna.
b) Metoda superwizji trudnych sytuacji – „little words”,
indywidualna facylitacja.
c) Konfrontacja grupy i indywidualnych osób, czym jest a czym nie
jest konfrontacja, metodologia stosowania konfrontacji.
d) Modelująca rola facylitatora w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.
e) Konfrontowanie grupy i indywidualnych osób na podstawie Marshala B Rosenerga.

Facylitowanie elementów programu
a) Ćwiczenia indywidualne uczestników.

Moduł III

ETAP KOŃCZENIA PRACY Z GRUPĄ.
SESJA I

Zakończenia – jak domykać sesje grupowe/proces grupowy

a) Ryzyka i zagrożenia tej fazy ze strony facylitatora i grupy.

b) Kluczowe elementy zakończeń: podsumowania, docenienie.

c) Dokończenie tematów, przygotowanie „pomostu” do dalszej

pracy w innych warunkach (nie grupy).

d) Rola facylitatora i jego własny stosunek do zakończenia pracy

jako modelujący reakcje grupy.

e) Rozpoznawanie emocji towarzyszących zakończeniom i właściwe

reagowanie – techniki.

f) Rola czasu w zakończeniach

Facylitowanie elementów programu

a) Ćwiczenia indywidualne uczestników.

SESJA II

Facylitacja dużych grup bądź złożonych procesów

a) Specyficzne planowanie programu pracy z dużą grupą: komunikacja

celu, zarządzanie czasem w dużej grupie, zarządzanie energią dużej

grupy, „matematyka” dużej grupy.

b) Praca z polityką w złożonych procesach dotykających dużych

obszarów w organizacji.

c) Ujawnianie i podsumowywanie jako szczególnie istotne techniki

pracy facylitatora.

d) Techniki pracy z dużą grupą: STRIPES, Diagram współzależności, World cafe, Open Space, Kapelusze De bono, Strategia Disneya, Mind

Maping, Socjodramy, Obawy i nadzieje.

e) Kreatywne i artystyczne opcje – techniki pracy z grupą.

Rola superwizji

a) Zrozumienie wagi superwizji w utrzymaniu zdrowej, etycznej,

zbalansowanej praktyki facylitatora.

Work Style Analyser

a) Omówienie wyników kwestionariusz WSA w świetle roli facylitatora

Planowanie dalszego własnego rozwoju.

Ważne elementy zakończenia.

a) Celebracja i docenienie.