prowadzący

KATARZYNA KERN

Konsultant HR, Coach, Facylitator, Trener Business. Pierwszy polski Chief Happiness Officer.

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Certyfikowany facylitator oraz absolwent kanadyjskiej Szkoły „The Art & Science of Coaching” prowadzonej przez Erickson Coaching International (z akredytacją ICF). Jest również trenerem biznesu i konsultantem w obszarze Strategicznego Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Posiada ponad 17-letnie doświadczenie w biznesie, pracując w rolach Lidera HR w międzynarodowychi polskich organizacjach. W swojej kariere miała okazję odbierać nagrodę Najlepszego Miejsca Pracy przyznaną przez Instutut Great Place to Work Polska, a także wielokrotne wspierać transformowanie kultur organizacyjnych w kierunku szczęśliwszych miejsc pracy.

DOMINIK JUSZCZYK

Psycholog, Certyfikowany Coach Gallupa. Certyfikowany Praktykant MBTI oraz certyfikowany Team Performance Coach.

Posiada 8 lat doświadczenia biznesowego w różnych branżach, w organizacjach polskich i międzynarodowych. Pasjonuje się poszerzaniem wiedzy o narzędziach rozwojowych i chęcią dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać środowisk pracy. Przez ostatnie 18 miesięcy prowadziła międzynarodowy Program Rozwojowy dla Liderów w Krakowie i Budapeszcie dla firmy Ecolab (60 osób). W codziennej pracy korzysta z takich narzędzi jak MBTI, Team Diagnostic™, Strengths Finder™. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, budowania zespołów i rozwijania kompetencji liderskich. Wspiera również zespoły w podnoszeniu produktywności poprzez poprawę jakości interakcji pomiędzy członkami zespołu, udrażnianiu komunikacji i budowaniu relacji opartych na zaufaniu.

KATARZYNA ZIEMBA

Professional Scrum Trainer, Facylitator, Agile Consultant.

Jedna z 12 osób z tytułem Professional Scrum Trainer w Polsce, nadanym przez Scrum.org. Prowadzi szkolenia z podstaw Scruma (Professional Scrum Foundations) oraz szkolenia dla Scrum Masterów, którzy mają doświadczenie ze Scrumem (Professional Scrum Master). W 2016 ukończyła akredytowane przez ICF Laboratorium Coachingu NOVO, po którym wybrała specjalizację Coaching Kariery i Przywództwa. Również od 2016 roku Certyfikowany Facylitator Pathways. Kasia jest zafascynowana ludźmi. Wierzy w moc pracy zespołowej i w to, że szczęśliwi i wewnętrznie zmotywowani pracownicy, tworzą świetne produkty. Dzięki znajomości procesu grupowego z różnych perspektyw łączy w swojej pracy elementy coachingu, facylitacji i sztuki trenerskiej.

EWELINA BERENIAK

Psycholog, Certyfikowany Coach Gallupa. Certyfikowany Praktykant MBTI oraz certyfikowany Team Performance Coach.

Posiada 8 lat doświadczenia biznesowego w różnych branżach, w organizacjach polskich i międzynarodowych. Pasjonuje się poszerzaniem wiedzy o narzędziach rozwojowych i chęcią dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, aby wspierać środowisk pracy. Przez ostatnie 18 miesięcy prowadziła międzynarodowy Program Rozwojowy dla Liderów w Krakowie i Budapeszcie dla firmy Ecolab (60 osób). W codziennej pracy korzysta z takich narzędzi jak MBTI, Team Diagnostic™, Strengths Finder™. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów z komunikacji, budowania zespołów i rozwijania kompetencji liderskich. Wspiera również zespoły w podnoszeniu produktywności poprzez poprawę jakości interakcji pomiędzy członkami zespołu, udrażnianiu komunikacji i budowaniu relacji opartych na zaufaniu.

GABRIELA BOROWCZYK

Trener. Sketchnoter. Graphic Facilitator.

Jako doświadczona Sketchnoterka uczy, jak robić notatki wizualne a ich szczególne zastosowanie znalazła przy tworzeniu flipchartów. Zajmuje się także facylitacją graficzną. Prowadzi warsztaty budowania Marki Osobistej, pracuje z trenerami i coachami, jak również artystami, Managerami i pracownikami organizacji. Uważa, że autentyczną Markę Osobistą można zbudować jedynie w oparciu o wartości. Wydała karty Archetypów Marki do pracy coachingowej i trenerskiej do wykorzystania w obszarze budowania Marki Osobistej, coachingu kariery i innych. Ukończyła filologię germańską na Uniwersytecie Szczecińskim oraz marketing w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Warszawie. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Biznesu Szkoły Coachów Biznesu Akademii SET. Przez kilkanaście lat pracowała jako dyrektor marketingu w międzynarodowych korporacjach.

DARIUSZ PALUCH

Dyrektor Zarządzający i konsultant Pathways.

Specjalizuje się w projektowaniu programów rozwojowych oraz facylituje warsztaty dotyczące zmian w organizacjach. Zajmuje się również sprzedażą szkoleń, opracowywaniem programów szkoleniowych i konsultacjami dla działów HR. Jest dyplomowanym Counsellorem Gestalt. Od 2003 roku jest także certyfikowanym konsultantem Medwin Poots z uprawnieniami do posługiwania się kwestionariuszem oceny stylu pracy menedżera – Work Style Analyser. W 2013 roku ukończył roczny kurs Facylitacji prowadzony przez Davida Tinkera z Wielkiej Brytanii.

MARIA KOŁODZIEJCZYK

Współpracuje z firmą Pathways jako konsultant, trener i coach dla biznesu od 1998 roku.

Jest współprowadzącą Szkoły Facylitacji Pathways. Realizowała projekty z zakresu rozwoju ludzi w organizacjach przygotowując programy, prowadząc szkolenia dla zespołów. Certyfikowany konsultant kwestionariusza Work Style Analyser. Ukończyła szkolenie Leadership Development Intensive w Seattle. Obecnie, po przeszkoleniu przy boku autora programu Johna Scherera, prowadzi szkolenia LDI w Polsce. Umiejętność pracy z grupami i pracy indywidualnej rozwijała uczestnicząc w grupach self experience prowadzonych metodą psychodramy Moreno (certyfikat asystenta psychodramy), metodą Gestalt, jak też terapii psychodynamicznej oraz w wielu krótszych warsztatowych zajęciach opartych na procesie grupowym.