Zjazd Absolwentów

Pomysł na Zjazd Absolwentów zrodził się już dawno temu. Rozmawiając z uczestnikami dostrzegliśmy ogromną potrzebę ponownego spotkania, utrzymania relacji i rozwoju.
Gdy liczba naszych absolwentów przekroczyła 100 osób (❕) zdecydowaliśmy działać.
Bardzo zależało nam aby pierwszy dzień zjazdu opierał się na integracji, wspólnej wymianie doświadczeń, nauce opartej o wzajemne sukcesy, ale i na dzieleniu się trudnościami jakie napotkaliśmy w pracy z facylitacją.
W tym miejscu pojawił się pomysł metody Open Space Technology, którą poprowadziła dla nas Sylwia Myszka-Szyszka.
W tej metodzie nie ma wykładów ani przemówień – jest za to dużo czasu na prawdziwy DIALOG I DYSKUSJE.
Wszystko zakończyliśmy wspólną kolacją i wieczorną integracją 🥳.

Drugiego dnia zjazdu odbyły się dwa warsztaty. Pierwszy z nich poprowadził David Tinker (twórca słów o „byciu wystarczająco dobrym facylitatorem”❤️). Podczas tych warsztatów skupiliśmy się na tym jak pracować z grupami aby doprowadzić ich do rozkwitu i afirmacji wartości każdego z uczestników.

Podczas warsztatów z Janem Lelie (Fizyk kwantowy a jednocześnie pisarz i urodzony facylitator) mieliśmy okazję wspólnie określić siedem nawyków skutecznego facylitatora, tak aby uczestnicy mogli „przymierzyć” je niczym kostium przed lustrem.

To były dla Nas bardzo ważne dwa dni. Pokazały, że chcemy i TWORZYMY Społeczność Facylitatorów. Mamy wewnętrzne przekonanie, że to dopiero początek naszej misji o edukowaniu i doskonaleniu idei FACYLITACJI.