warunki ukończenia

Warunki pozytywnego ukończenia szkoły i zdobycia certyfikatu:

01

opis case study facylitacji, którą uczestnik zrealizował w trakcie trwania cyklu spotkań;

02

przygotowanie prezentacji na ustalony podczas szkolenia temat z zakresy dynamiki grupowej;

03

aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz otwartość i korzystanie z udzielonego feedbecku;

04

100%

obecności podczas realizacji Szkoły.