Terminy

Szkoła Facylitacji w Krakowie

Moduł 1
6-8 maja 2021

Moduł 2
10-12 czerwca 2021

Moduł 3
8-10 lipca 2021

Szkoła Facylitacji Zdalnej


Moduł 1
22-24 kwietnia 2021

Moduł 2
27-29 maja 2021

Moduł 3
24-26 czerwca 2021