terminy

XIII EDYCJA SZKOŁY FACYLITACJI W KRAKOWIE

MODUŁ I

25-27.03.2021

MODUŁ II

22-24.04.2021

MODUŁ III

20-22.05.2021

XIV EDYCJA SZKOŁY FACYLITACJI W GDAŃSKU

MODUŁ I

21-23.01.2021

MODUŁ II

25-27.02.2021

MODUŁ III

8-10.04.2021

SZKOŁA FACYLITACJI ZDALNEJ

MODUŁ I

3-5.02.2021

MODUŁ II

2-4.03.2021

MODUŁ III

7-9.04.2021