terminy

TERMINY XII EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI (WARSZAWA)

MODUŁ I

 24-26 września 2020

MODUŁ II

22-24 października 2020

MODUŁ III

26-28 listopada 2020

TERMINY XIII EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI (KRAKÓW)

MODUŁ I

24-26 września 2020

MODUŁ II

22-24 października 2020

MODUŁ III

19-21 listopada 2020