terminy

TERMINY XIII EDYCJI SZKOŁY FACYLITACJI (KRAKÓW)


MODUŁ I

25-27 marca 2021

MODUŁ II

22-24 kwietnia 2021

MODUŁ III

20-22 maja 2021