Terminy

Szkoła Facylitacji w Krakowie

Moduł 1
7-9 października 2021

Moduł 2
18-20 listopada 2021

Moduł 3
9-11 grudnia 2021

Zdalna Szkoła Facylitacji

Moduł 1
6-8 października 2021

Moduł 2
3-5 listopada 2021

Moduł 3
8-10 grudnia 2021

Szkoła Facylitacji w Gdańsku

Moduł 1
3-5 lutego 2022

Moduł 2
3-5 marca 2022

Moduł 3
7-9 kwietnia 2022