Terminy

Szkoła Facylitacji w Krakowie

Moduł 1
7-9 października 2021

Moduł 2
18-20 listopada 2021

Moduł 3
9-11 grudnia 2021

Szkoła Facylitacji Zdalnej


Moduł 1
27-29 maja 2021

Moduł 2
24-26 czerwca 2021

Moduł 3
15-17 lipca 2021