Terminy

Szkoła Facylitacji w Krakowie

Moduł 1
17-19 lutego 2022

Moduł 2
17-19 marca 2022

Moduł 3
7-9 kwietnia 2022

Zdalna Szkoła Facylitacji

Moduł 1
16-18 lutego 2022

Moduł 2
16-18 marca 2022

Moduł 3
6-8 kwietnia 2022

Szkoła Facylitacji w Gdańsku

Moduł 1
3-5 lutego 2022

Moduł 2
3-5 marca 2022

Moduł 3
7-9 kwietnia 2022