Terminy

 

Szkoła Facylitacji w Krakowie

 
Moduł 1
22-24 września 2022
 
Moduł 2
20-22 października 2022
 
Moduł 3
1-3 grudnia 2022
 
 

Zdalna Szkoła Facylitacji

 
Moduł 1
12-14 października 2022
 
Moduł 2
16-18 listopada 2022
 
Moduł 3
7-9 grudnia 2022
 
 

Warsztaty Facylitacja w zwinności

Moduł 1 
6-7 października 2022
 
Moduł 2
27-28 października 2022