Case study: Pathways szkoli nowo zatrudnionych

Klient, dla którego zaczęliśmy prowadzić te nietypowe, bo aż pięciodniowe szkolenia, to Global Delivery Center pewnej dynamicznie rozwijającej się organizacji usług IT. To klient świadomy tego, że w branży IT, jeśli pracownicy mają do czynienia z klientami, sukces tylko połowicznie zależny jest od ich specjalistycznych kompetencji – pozostałe 50% to umiejętności zwane „miękkimi”, a ściślej – kompetencje interpersonalne. Przy okazji błędu w kodzie musisz zobaczyć prawdziwego, nie wirtualnego człowieka i jego problem, a ponadto musisz potrafić współpracować z innymi członkami zespołu, często rozsianymi po różnych miejscach świata i należącymi do innych nacji.

Komunikacja i feedback

Wszystko zaczęło się od dwóch szkoleń z komunikacji. Feedback, jaki po nich otrzymaliśmy – że pokazujemy komunikację od praktycznej strony, że na szkoleniu nie ma za dużo psychologizowania, forma jest przyjazna i stanowi mieszankę lekkości i powagi, zawartość jest użyteczna i nie zawiera za dużo teorii – był na tyle pozytywny, że wzbudził zainteresowanie menedżerów zarządzających uczestnikami. Na jednym ze szkoleń był pewien lider, który zgłosił nam następujące zapotrzebowanie:

    – Ciągle przyjmuję do mojego działu nowe osoby i systematycznie wysyłam je na soft skills training do Anglii.  Może coś takie zrealizowalibyśmy wspólnie, lokalnie, dla moich 8-10 osób?

Klient był zdecydowany, żeby szkolenie trwało…aż 5 dni! To dla nas rzadkość – większość szkoleń, jakie prowadzimy, trwa 1-2 dni. Uzasadnienie świadczyło po raz kolejny o dojrzałości organizacji: uczestnicy to ludzie zaraz po studiach, bez doświadczenia pracy zespołowej, z różnych krajów. Słuszna była refleksja klienta, że czas zajmie proces budowania zaufania, otwartości, integrowanie ludzi tak, żeby mogli stworzyć zespół, który się będzie uczył od siebie nawzajem.

Dwa treningi

Zaprojektowaliśmy dwa pięciodniowe treningi w języku angielskim:

 • Soft skill basic (ja, mój wpływ na innych)
 • Advanced soft skills (ja i klient)

Cele szkolenia, między innymi, zawierały: podniesienie pewności siebie nowo zatrudnionych, nabycie wiedzy o stylach społecznych wchodzenia w relacje z innymi, rozwój umiejętności dawania i przyjmowania feedbacku, podniesienie efektywności osobistej, nabycie wiedzy z zakresu dynamiki grupowej, nabycie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów, rozwiązywania konfliktów, rozwój umiejętności autoprezentacji i prowadzenia prezentacji.

W uzgodnieniu z klientem, szkolenia zostały podzielone na następujące moduły:

 1. Poziom podstawowy –
 • Integracja i Zaufanie (2 dni)
 • Praca i komunikacja w zespole (1 dzień)
 • Zarządzanie konfliktami (1 dzień)
 • Relacja z klientem (1 dzień)

      2. Poziom zaawansowany –

 • Sztuka prezentacji (2 dni)
 • Zarządzanie konfliktami (1 dzień)
 • Relacja z klientem (1 dzień)
 • Podsumowanie, celebracja (1 dzień)

Mamy nadzieję, że ta zawartość przyda się Państwu do projektowania własnych szkoleń dla nowo zatrudnionych!

Szkolenie zostało na tyle dobrze odebrane (po przeprowadzeniu naszej i organizacyjnej ankiety oraz zebraniu opinii menedżerów uczestników), że zainteresowała się nim nowa komórka w organizacji – odpowiedzialna za szkolenia dla nowo przyjętych dla pracowników z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu.

Ciąg dalszy naszej szkoleniowej przygody w listopadowym newsletterze!

Darek Paluch i Dorota Kożusznik-Solarska

Trenerzy i konsultanci Pathways

Napisz do Darka: darek.paluch@pathways.com.pl

Comments are closed.